language :
B.K.J ENGINEERING CO., LTD.
บริษัท บี.เค.เจ.เอนจิเนียริ่ง จำกัด
B.K.J ADVANCED PROCESS CO., LTD.
บริษัท บี.เค.เจ.แอดวานซ์โพรเซสส์ จำกัด

มาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2008

เป็นระบบมาตรฐานสากลซึ่งเป็นที่ยอมรับจากนานาปะเทศทั่วโลก และระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001: 2008 ได้มีการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบของข้อกำหนดต่าง ๆ ให้มีความชัดเจนและสามารถที่จะทำความเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น ภายใต้ชื่อว่าระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2008 Version 2008 ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วในปัจจุบัน

ความหมายของคำว่า “คุณภาพ” มีการนำไปใช้แตกต่างกันไปในอนุกรมมาตรฐาน ISO 9001:2008 “คุณภาพ” จะหมายถึง ความเหมาะเจาะกับความต้องการและปลอดภัยในการใช้งาน และยังให้ความมั่นใจ ว่าการให้บริการ หรือผลิตภัณฑ์ของท่าน ได้มีการออกแบบ และผลิตขึ้นเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า

ISO 9001:2008 เป็นระบบคุณภาพที่ใช้ในการประกันคุณภาพและการบริหารกระบวนการต่าง ๆ ในองค์กรของผู้ส่งมอบ (Supplier) หรือผู้ผลิต (Manufacture) หรือผู้ให้บริการประกอบด้วยข้อกำหนดทั้งหมด 8 ข้อ ซึ่งสามารถใช้เป็นแนวทาง หรือเป็นเงื่อนไขในการทำข้อตกลงต่าง ๆ ทางการค้าระหว่างผู้ซื้อ (Purchaser) หรือ ลูกค้า (Customer) กับผู้ส่งมอบ หรือผู้ผลิตได้ โดยลูกค้ามีสิทธิที่จะเลือกทำการค้า กับผู้ส่งมอบรายใด หรือองค์กรใดก็ได้ที่ผ่านการรับรองแล้วว่า มีการบริหารคุณภาพที่เป็นไปตามข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบคุณภาพ ISO 9001:2008

ระบบคุณภาพ ISO9001:2008 ไม่เพียงแต่เป็นระบบคุณภาพที่ใช้ได้เฉพาะในโรงงานผลิตสินค้าเท่านั้น ยังสามารถนำไปใช้ได้กับธุรกิจการบริการอื่น ๆ ได้อีกด้วย หากแต่เป็นระบบคุณภาพ ที่มีการนำไปใช้ และปฏิบัติตามมากที่สุดในโลก

ความแตกต่างระหว่างระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 กับระบบมาตรฐานอื่น ๆ

  • ISO 9001:2008 เป็นการวางและจัดตั้งระบบพื้นฐานด้านคุณภาพขององค์กรมากกว่าที่จะเน้นที่ความดีเลิศทุกประการของระบบ และไม่ยากต่อการนำไปปฏิบัติ
  • เป็นระบบคุณภาพที่ก่อกำเนิดขึ้น และเรียกร้องให้มีโดยกลุ่มร่วมยุโรป

มาตรฐานคุณภาพ ISO/TS 16949

เป็นระบบบริหารคุณภาพขององค์กรระบบใหม่ที่เข้ามามีบทบาทในการดำเนินธุรกิจด้านยานยนต์ แทนที่ QS-9000 ซึ่งปิดฉากลงในปี 2549

ISO/TS 16949 เป็นมาตรฐาน ที่นานาชาติให้ การยอมรับมากกว่า QS-9000 เนื่องจากเป็นมาตรฐาน ที่จัดทำโดย International  Automotive  Task  Force  (IATF) และ Japan Automobile Manufacturers Association, Inc. (JAMA) และยังได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการ ISO/TC 176 ปัจจุบัน ISO/TS 16949 ได้ถูกปรับปรุง เป็นฉบับที่ 2 ซึ่งเพิ่งประกาศใช้ไปเมื่อเดือนมีนาคม 2545 (จึงมักเรียกกันว่า ISO/TS 16949:2002) โดยเป็นมาตรฐานที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของ ISO 9001:2000  และมุ่งเน้นในด้านการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความสูญเสียและเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

ISO/TS 16949 พัฒนาขึ้นจากความร่วมมือของผู้ผลิตรายใหญ่ทางด้านอุตสาหกรรมรถยนต์ อันได้แก่ FORD, CHYSLER และ GENARAL MOTORS หรือ “Big Three” ซึ่งเป็นระบบคุณภาพที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก ต่อกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตและส่งมอบวัตถุดิบที่เกี่ยวกับชิ้นส่วนของยานยนต์ ซึ่งได้มีการประกาศใช้กับผู้ผลิตชิ้นส่วน เพื่อป้อนให้กับตลาดรถยนต์เหล่านั้นยิ่งสำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนแล้วในอนาคตจำเป็นต้องมีระบบมาตรฐานนี้เป็นอย่างมาก ทั้งนี้ยังถือเป็นยุทธศาสตร์สำหรับแผนการทางธุรกิจ โดยได้ถูกบรรจุและเน้นเรื่องการปรับปรุงคุณภาพการส่งมอบ และราคาอย่างต่อเนื่องเพื่อเป้าหมาย คือ เน้นที่การป้องกันของเสีย, การลดการเปลี่ยนแปลง,การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และความสูญเสียที่ผู้ส่งมอบ อีกทั้งเป็นการพัฒนาขั้นพื้นฐานของระบบคุณภาพ จากสภาวะในปัจจุบันนี้มีการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจที่เพิ่มสูงขึ้น

ISO/TS 16949 คืออะไร ?
TS ย่อมาจาก Technical Specification

  • เป็นข้อกำหนดมาตรฐานคุณภาพเฉพาะทางด้านเทคนิคของอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ยอมรับทั่วโลก
  • เป็นระบบผสมผสานระหว่าง ระบบมาตรฐาน ISO 9001:2000 และ ISO/TS 16949 สำหรับการออกแบบ พัฒนา การผลิต การติดตั้ง และการบริการของผลิตภัณฑ์/บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์
  • เป็นระบบบริหารคุณภาพที่ทันสมัย และเหมาะที่สุดสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ในปัจจุบัน

กลุ่มที่ต้องทำระบบ ISO/TS 16949
กลุ่ม อุตสาหกรรม ผู้ผลิต และ ส่งมอบ วัตถุดิบ ที่เกี่ยวกับ ชิ้นส่วนยานยนต์

Home | Profile | Facilities | Quality | Contact Us | Career | Map

Copyright © 2013 B.K.J. Engineering Co., Ltd. all rights reserved. | design by Meplu. develop by ek-karaj computer

cheap air jordans|pompy wtryskowe|cheap huarache shoes| bombas inyeccion|cheap jordans|cheap air max| cheap sneakers|wholesale jordans|cheap china jordans|cheap wholesale jordans|cheap jordans|wholesale jewelry china