language :
B.K.J ENGINEERING CO., LTD.
บริษัท บี.เค.เจ.เอนจิเนียริ่ง จำกัด
B.K.J ADVANCED PROCESS CO., LTD.
บริษัท บี.เค.เจ.แอดวานซ์โพรเซสส์ จำกัด

Mesh Belt Furnaces

เตาสายพานเป็นเตาสำหรับการอบชุบแข็งชิ้นงานโลหะอย่างต่อเนื่อง โดยชุดของเตาประกอบด้วยชุดให้ความร้อน ชุบล้างอบคืนตัว เหมาะสำหรับงานสปริง และชิ้นส่วนขนาดเล็ก ที่ต้องการชุบแข็งเฉพาะผิว หรือชุบแข็งทั้งตัว

Home | Profile | Facilities | Quality | Contact Us | Career | Map

Copyright © 2013 B.K.J. Engineering Co., Ltd. all rights reserved. | design by Meplu. develop by ek-karaj computer