»ตารางวันหยุด บริษัท BKJ ENJINEERING ปี2558
»รับสมัครพนักงาน
»ตารางวันหยุด บริษัท BKJ ENJINEERING ปี2557
»พิธีมอบรางวัล กิจกรรม 5 ส.
»พิธีมอบรางวัล KAIZEN ดีเด่นประจำปี 2556
»ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2556
»อบรมหลักสูตร ความปลอดภัยอาชีวอนามัย
»บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด AUDIT
»SUZUKI เข้าเยี่ยมชมกระบวนการทำงานของ บริษัท